Eskola dokumentuak / Documentos escolares

0. KONTIGENTZIA PLANA / PLAN DE CONTINGENCIA

  1. IKASTETXEKO HEZKUNTZA PROEIKTUA / PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

  2. ARAUDIA ETA JARDUERA ANTOLAKUNTZA / REGLAMENTO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

  3. PROTOKOLO EZBERDINAK / DIFERENTES PROTOCOLOS

3.1. ARTEKO GURE AMA ESKOLAKO LANGILEEN KONTRAKO ERASO EGOERETARAKO JOKABIDE PROTOKOLOA / PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN A LOS TRABAJADORESAS DE LA ESCUELA ARTEKO GURE AMA

3.2. IRAKASLEGOAREN ZATI HANDI BAT ESKOLARA HELDU EZIN DENERAKO PROTOKOLOA / PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CUANDO FALTA GRAN PARTE DEL PROFESORADO

4. IKASTETXEKO URTEKO PLANA / PLAN ANUAL DE CENTRO

KONTINGENTZIA PLANA

PLAN DE CONTINGENCIA

1. PLAN DE CONTINGENCIA 20-21.pdf
2. PLAN DE CONTINGENCIA 20-21.pdf
3. PLAN DE CONTINGENCIA 20-21.pdf

IKASTETXEKO HEZKUNTZA PROIEKTUA

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IHP
PEC

ARAUDIA ETA JARDUERA ANTOLAKUNTZA

REGLAMENTO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

AJA-ROF.pdf

PROTOKOLO EZBERDINAK

DIFERENTES PROTOCOLOS

ARTEKO GURE AMA ESKOLAKO LANGILEEN KONTRAKO ERASO EGOERETARAKO JOKABIDE PROTOKOLOA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN A LOS TRABAJADORESAS DE LA ESCUELA ARTEKO GURE AMA

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN A LOS TRABAJADORESAS DE LA ESCUELA ARTEKO GURE AMA.pdf
1. ARTEKO GURE AMA ESKOLAKO LANGILEEN KONTRAKO ERASO EGOERETARAKO JOKABIDE PROTOKOLOA.pdf

IRAKASLEGOAREN ZATI HANDI BAT ESKOLARA HELDU EZIN DENERAKO PROTOKOLOA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CUANDO FALTA GRAN PARTE DEL PROFESORADO

2. IRAKASLEGOAREN ZATI HANDI BAT ESKOLARA HELDU EZIN DENERAKO PROTOKOLOA.pdf
2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CUANDO FALTA GRAN PARTE DEL PROFESORADO.pdf

IKASTETXEKO URTEKO PLANA (IUP)

PLAN ANUAL DE CENTRO (PAC)

PAC 19-20.pdf