Garraioa / Transporte

Garraio zerbitzua urruneko herrietan (eskolatik 2km-tik gorako distantzia) bizi diren ikasleentzat eskaintzen da. Eskolari ikasturtero garraio zerbitzu bat esleitzen zaio, goiz eta arratsaldeetan bidai bat egiten duena. Aurten, ikasleekin batera doan garraia-zaintzailea ere badago.

Zerbitzu honen kudeaketa eskolako Zuzendaritzatik egiten da. Zuzendaritza Taldearen ardura da ume garraiatuen familiei beharrezkoa den informazioa helaraztea (ordutegiak, geldiuneak, taxi enpresa, taxi gidaria...). Honetarako garraiotamateriala@artekogureama.net helbide elektronikoa erabiltzen dugu.


Se ofrece servicio de transporte para el alumnado que vive alejado de la escuela (a 2 o más kilómetros). Cada curso escolar se asigna un servicio de transporte a la escuela, el cual realiza un viaje tanto a la mañana como a la tarde. Este curso disponemos también de una cuidadora de transporte que acompaña al alumnado en el mismo.

Este servicio se gestiona des la Dirección del centro. Es responsabilidad del Equipo Directivo notificar a las familias del alumnado transportado la información que se considere necesaria (horarios, paradas, empresa del taxi, conductor/a del taxi...). Esta información se notifica mediante la dirección de correo electrónico garraiotamateriala@artekogureama.net.